Raport bieżący nr 15 / 2014

Raport bieżący nr 15 / 2014 - 21 lutego 2014 / 00:00

Sprzedaż Danwood - ustalenie ostatecznej ceny sprzedaży

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 76/2013 z dnia 02.12.2013 r. Zarząd Budimeksu SA („Budimex”) informuje, że w dniu dzisiejszym ustalona została ostateczna cena sprzedaży udziałów w spółce Danwood sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim („Danwood”) w wysokości 240 628 000 złotych. Powyższe wynika z faktu nie złożenia przez spółkę zależną Budimeksu – Budimex B sp. z o.o. („Sprzedający”) zastrzeżeń do korekty ceny sprzedaży udziałów Danwood wyliczonej przez kupującego Barwick Investments sp. z o.o. („Kupujący”), która wyniosła 2 028 000 złotych na korzyść Sprzedającego. Korekta ceny winna być zapłacona przez Kupującego w terminie 14 dni.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.