Raport bieżący nr 16 / 2017

Raport bieżący nr 16 / 2017 - 13 marca 2017 / 18:22

Podpisanie umowy Mostostalu Kraków SA (spółka w 100% zależna od Budimex SA) z Budimex SA i Tecnicas Reunidas SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 13 marca 2017 roku Mostostal Kraków SA (spółka w 100% zależna od Budimeksu SA) podpisał z Budimex SA i Tecnicas Reunidas SA prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą Budimex SA, Tecnicas Reunidas SA – Turów Spółka Cywilna umowę na montaż budynku kotłowni wraz z nawą nawęglania i podgrzewacza powietrza w ramach zadania: „Budowa „pod klucz” nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA. Jej wartość to 68237756,15 zł netto. Od publikacji ostatniego raportu nr 67/2016 z dnia 30 września 2016 wartość umów podpisanych przez Mostostal Kraków z Budimeksem SA wyniosła 103,7 mln zł netto a ta zawarta 13 marca 2017 jest umową o najwyższej wartości.

Termin rozpoczęcia robót: po przekazaniu placu budowy

Termin zakończenia robót: 31 maja 2020

Okres gwarancji: 31 maja 2024

Zaliczka: 12,3 % kwoty netto kontraktu

Terminy płatności: w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury

Gwarancja bankowa pod zaliczkę: 6,15% kwoty netto kontraktu

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 6,15% kwoty netto kontraktu

Kary umowne płacone przez Wykonawcę:

– opóźnienie dotyczące częściowych terminów realizacji – 0,15 % wartości kontraktu netto za każdy dzień opóźnienia

– opóźnienie dotyczące ogólnych terminów realizacji – 1 % wartości kontraktu netto za każdy pełny tydzień

– odstąpienie od umowy – 14,5 % wartości kontraktu netto.

Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Pozostałe umowy Mostostalu Kraków zawarte z Budimeksem SA od publikacji raportu nr 67/2016 z dnia 30 września 2016 to:

– Z dnia 18 października 2016 na dostawę konstrukcji stalowej kanałów wewnętrznych kotła dla zadania: Budowa „pod klucz” nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.

– Z dnia 4 stycznia 2017 na dostawę konstrukcji silosów (bunkrów) węgla dla zadania: Budowa „pod klucz” nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.

– Z dnia 6 marca 2017 na wykonanie i dostawę konstrukcji stalowej mostu MS-24A w ramach zadania: „Budowa S51 Olsztyn – Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe (dawniej: Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16: Zadanie nr 2: od km ok. 10+000 do końca

opracowania w km ok. 24+701 (za węzłem Olsztyn Wschód)