Raport bieżący nr 17 / 2011

Raport bieżący nr 17 / 2011 - 14 marca 2011 / 00:00

Rezygnacja osoby nadzorującej

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 14 marca 2011 r. otrzymał od Carmelo Rodrigo Lopeza informację o rezygnacji z dniem 22 marca 2011 r. z pełnionych dotychczas funkcji w Radzie Nadzorczej Budimeksu SA. Carmelo Rodrigo Lopez pełnił w Radzie Nadzorczej Budimeksu SA następujące funkcje: wiceprzewodniczący Rady, członek Komitetu Inwestycyjnego, członek Komitetu Wynagrodzeń. Powodem rezygnacji są sprawy zawodowe.