Raport bieżący nr 17 / 2019

Raport bieżący nr 17 / 2019 - 1 kwietnia 2019 / 14:51

Zmiana animatora emitenta- wejście w życie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. w nawiązaniu do raportu nr 10/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku informuje, iż w związku z brakiem sprzeciwu zgłoszonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A z dniem 01 kwietnia 2019 r. weszła w życie umowa zawarta przez Budimex S.A. z Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Santander Biuro Maklerskie o wykonywanie funkcji animatora emitenta.