Raport bieżący nr 2 / 2013

Raport bieżący nr 2 / 2013 - 3 stycznia 2013 / 00:00

Wykaz informacji określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej przekazanych przez Budimex SA w 2012 roku

Zarząd Budimeksu SA przesyła wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych przez Budimex SA do publicznej wiadomości w 2012 roku. Wykaz znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. Treść wszystkich raportów dostępna jest na stronie internetowej Budimeksu SA: www.budimex.pl. Oryginały raportów znajdują się w siedzibie firmy w Warszawie przy ul. Stawki 40.

Zestawienie raportów przekazanych do KNF w 2012 roku