Raport bieżący nr 2 / 2021

Raport bieżący nr 2 / 2021 - 7 stycznia 2021 / 13:07

Przedsprzedaż i sprzedaż mieszkań w IV kwartale 2020 roku

Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że Budimex Nieruchomości Sp. z o. o. (w 100% zależna od Budimeksu S.A.) w IV kwartale 2020 r. zawarła 473 umowy przedwstępne sprzedaży lokalu mieszkalnego, w porównaniu z 369 umowami zawartymi w IV kwartale 2019 r. Tym samym w okresie I – XII 2020 r. spółka zawarła 1.672 analogiczne umowy, w porównaniu z 1.655 umowami zawartymi w roku poprzednim.

Z kolei liczba zawartych umów notarialnych przeniesienia własności lokalu mieszkalnego w IV kwartale 2020 r. wyniosła 199, w porównaniu z 305 umowami zawartymi w IV kwartale 2019 r. W okresie I – XII 2020 r. spółka zawarła 1.286 analogicznych umów, w porównaniu z 1.534 umowami zawartymi w roku poprzednim.

Bardzo dobry wynik przedsprzedaży mieszkań w 2020 roku jest efektem szerokiej oferty mieszkaniowej Spółki, jak i strukturalnego popytu na mieszkania w największych miastach. Liczba zawartych aktów notarialnych jest zgodna z harmonogramem przekazań założonym przez Spółkę. Jednocześnie obie wartości świadczą o pozytywnych nastrojach wśród konsumentów.