Raport bieżący nr 2/2024

Raport bieżący nr 2/2024 - 11 stycznia 2024 / 13:06

Szacunek skonsolidowanego zysku netto Grupy Budimex za 4 kwartał 2023 roku

Zarząd Budimex SA informuje, że skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Budimex za 4 kwartał 2023 roku wyniósł 287 milionów złotych, co stanowi wzrost o 107 milionów złotych (59%) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego.

Wzrost skonsolidowanego zysku netto jest efektem wyższych przychodów ze sprzedaży i poprawy rentowności operacyjnej segmentu budowlanego.

Szacunkowe skonsolidowane przychody za 4 kwartał 2023 roku wyniosły 2,8 miliarda złotych a zysk operacyjny 295 milionów złotych. Szacunkowa wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w 4 kwartale osiągnęła wartość 3,8 miliarda złotych. Pozycja gotówkowa netto Grupy na koniec roku wyniosła 3,8 miliarda złotych a portfel zamówień do realizacji osiągnął wartość 13,1 miliarda złotych.

Publikacja powyższej informacji o zmianie skonsolidowanego zysku jest konsekwencją znaczącej zmiany poziomu wyniku finansowego netto w danym okresie.