Raport bieżący nr 20 / 2011

Raport bieżący nr 20 / 2011 - 22 marca 2011 / 00:00

Podpisanie przez Budimex Nieruchomości umowy kredytowej z PKO BP SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 22 marca 2011 r. Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka zależna w 100% od Budimeksu SA) zawarła z PKO BP SA z siedzibą w Warszawie umowę kredytową z przeznaczeniem na współfinansowanie i refinansowanie kosztów realizacji III Etapu inwestycji mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Inflanckiej pod nazwą „Apartamenty Murano”.

 • Kwota kredytu: 77.500.000 PLN
 • Oprocentowanie: bazuje na stopie Wibor 1M plus marża
 • Ustanowione zabezpieczenia:
  • hipoteka do kwoty 131.750.000 zł
  • przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia budowy
  • przelew na rzecz PKO BP SA wierzytelności z umowy zawartej z Generalnym Wykonawcą
  • przelew na rzecz PKO BP SA wierzytelności z zawartych i nowo zawieranych umów sprzedaży
  • pełnomocnictwo do rachunków Kredytobiorcy dotyczących tylko realizowanego przedsięwzięcia
  • klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Spółki prowadzonych w PKO BP SA dotyczących tylko realizowanego przedsięwzięcia
 • Ostateczny termin spłaty kredytu: 31.12.2014 r.
 • Pozostałe warunki finansowe są standardowe dla tego typu umów.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu.