Raport bieżący nr 21 / 2015

Raport bieżący nr 21 / 2015 - 10 kwietnia 2015 / 00:00

Budowa budynku B biurowca Silesia Star w Katowicach – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 10 kwietnia 2015 r. została podpisana z LC Corp Invest XVII sp. z o.o. Projekt 20 Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu umowa na wykonanie II etapu (budynek B) zespołu biurowo-usługowego „Roździeńskiego” w Katowicach przy Al. Roździeńskiego wraz z infrastrukturą wewnętrzną.

 • Wartość umowy: 61 500 000 złotych netto.
 • Termin rozpoczęcia robót: 11.04.2015 r.
 • Termin zakończenia robót: 15.08.2016 r.
 • Okresy gwarancji: 10 lat.
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wynagrodzenia umownego netto.
 • Maksymalna wysokość kar: 10% wynagrodzenia umownego netto.
 • Strony zastrzegają sobie prawo żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.