Raport bieżący nr 21/2024

Raport bieżący nr 21/2024 - 12 marca 2024 / 12:22

Budowa drogi „D35 Džbánov - Litomyšl” – wejście w życie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 12.03.2024 r. powziął informację o opublikowaniu przez Zamawiającego Ředitelství silnic a dálnic s.p. z siedzibą w Pradze, w czeskim rejestrze umów, umowy zawartej pomiędzy Budimeksem S.A. a Ředitelství silnic a dálnic s.p. pn „D35 Džbánov – Litomyšl”. Powyższe oznacza, że umowa weszła w życie.

Informacja, iż nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza została opublikowana w dniu 14.02.2024 r. w raporcie bieżącym nr 8/2024, natomiast informacja o podpisaniu umowy została opublikowana w dniu 07.03.2024 r. w raporcie bieżącym nr 18/2024.
W powyższych raportach opublikowano szczegółowe dane dotyczące niniejszej umowy.

Wartość umowy przekracza próg 172.381 tys. zł netto.