Raport bieżący nr 22 / 2019

Raport bieżący nr 22 / 2019 - 10 kwietnia 2019 / 17:29

Szacunek skonsolidowanego zysku netto Grupy Budimex za 1 kwartał 2019 roku

Zarząd Budimex SA informuje, że skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Budimex za 1 kwartał 2019 roku wyniósł 29 milionów złotych, co stanowi spadek o 34 miliony złotych (-54%) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Wynik netto segmentu budowlanego za 1 kwartał 2019 roku wyniósł 6 milionów złotych, co oznacza spadek w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego o 33 miliony złotych (85%).

Spadek skonsolidowanego wyniku netto wynika przede wszystkim ze spadku rentowności w segmencie budowlanym w efekcie wzrostu cen materiałów oraz usług podwykonawczych.

Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany poziomu wyniku finansowego netto w danym okresie.