Raport bieżący nr 23 / 2011

Raport bieżący nr 23 / 2011 - 23 marca 2011 / 00:00

Powołanie osoby zarządzającej

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 23 marca br. Rada Nadzorcza Budimeksu SA powołała Dariusza Blochera do pełnienia funkcji prezesa Zarządu, dyrektora generalnego Budimeksu SA na okres VII, wspólnej dla Zarządu, kadencji obejmującej lata 2011, 2012 i 2013, która upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA, na którym zostaną zatwierdzone sprawozdania finansowe za rok 2013. Wyżej wymieniona uchwała Rady Nadzorczej Budimeksu SA wejdzie w życie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA w 2011 roku oraz uzyskania przez Dariusza Blochera absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2010 roku.

Dariusz Blocher jest absolwentem Wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. Po studiach podjął pracę w Fabryce Kotłów Przemysłowych Ahlstrom – Fakop. W latach 1993 – 1994 pracował w firmie dystrybucyjnej „Proman” s.c. w Katowicach na stanowisku Kierownika Oddziału. Od maja 1994 r. do lutego 2002 w Pepsi Co. Polska pełniąc kolejno funkcje: kierownika Oddziału Sprzedaży odpowiedzialnego za region śląska, dyrektora ds. Personalnych w Dziale Sprzedaży i Dystrybucji, a od września 1998 r. Dyrektora ds. Personalnych odpowiedzialnego za politykę personalną w zakładach produkcyjnych oraz w centrali Pepsi Cola w Polsce. W 2007 roku został absolwentem IESE Business School w Barcelonie kończąc program AMP ( Advance Management Program). Był członkiem zarządu, dyrektorem ds. zarządzania kadrami Budimeksu SA od lutego 2002 r. Od listopada 2007 roku prezes zarządu, dyrektor naczelny Budimeksu Dromeksu SA i członek zarządu Budimeksu SA. Od września 2009 prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA.

Dariusz Blocher nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Budimeksu SA, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Dariusz Blocher nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.