Raport bieżący nr 23 / 2012

Raport bieżący nr 23 / 2012 - 26 kwietnia 2012 / 00:00

Lista akcjonariuszy obecnych na ZWZ Budimeksu SA posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ

Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Budimeksu SA, które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2012 r. wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

1. VALIVALA HOLDINGS B.V. – liczba głosów: 15 078 159; procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 78,72%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 59,06%
2. OFE PZU „Złota Jesień” – liczba głosów: 1 900 000; procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 9,92%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 7,44%
3. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK – liczba głosów: 975 000; procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 5,09%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 3,82%