Raport bieżący nr 23 / 2020

Raport bieżący nr 23 / 2020 - 3 kwietnia 2020 / 08:40

Przedsprzedaż i sprzedaż mieszkań w I kwartale 2020 roku

Zarząd Budimeksu SA informuje, że Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. (w 100% zależna od Budimeksu SA) w I kwartale 2020 r. zawarła 541 umów przedwstępnych sprzedaży lokalu mieszkalnego, w porównaniu z 265 umowami zawartymi w I kwartale 2019 r.

Liczba zawartych umów notarialnych przeniesienia własności lokalu mieszkalnego w I kwartale 2020 r. wyniosła 4, w porównaniu z 601 umowami zawartymi w I kwartale 2019 r. Mniejsza liczba aktów notarialnych wynika przede wszystkim z harmonogramów realizacji poszczególnych inwestycji mieszkaniowych, jak również w zakresie dotyczącym drugiej połowy marca z ograniczeń w związanych z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemicznego. W całym roku 2020 planujemy utrzymanie poziomu sprzedaży notarialnej na poziomie zbliżonym do dotychczasowych założeń.