Raport bieżący nr 24 / 2011

Raport bieżący nr 24 / 2011 - 23 marca 2011 / 00:00

Powołanie osoby zarządzającej

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 23 marca br. Rada Nadzorcza Budimeksu SA na wniosek prezesa Zarządu, dyrektora generalnego Budimeksu SA powołała na okres VII wspólnej kadencji obejmującej lata 2011, 2012 i 2013 Zarząd spółki w składzie:

Ignacio Botella Rodriguez – wiceprezes Zarządu
Joanna Makowiecka – członek Zarządu
Jacek Daniewski – członek Zarządu
Henryk Urbański – członek Zarządu
Marcin Węgłowski – członek Zarządu

VII kadencja upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA, na którym zostaną zatwierdzone sprawozdania finansowe za rok 2013. Wyżej wymieniona uchwała Rady Nadzorczej Budimeksu SA wejdzie w życie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA w 2011 roku oraz uzyskania przez wymienione osoby absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2010 roku.

Ignacio Botella Rodriguez jest absolwentem Politechniki Madryckiej, którą ukończył w 1992 roku, uzyskując tytuł inżyniera dróg, kanałów i portów. Jego kariera zawodowa – od maja 1993 roku – związana jest ze spółkami Grupy Ferrovial. W latach 1993-1997 pełnił w Ferrovialu funkcję kierownika budowy i kierownika kontraktu. Następnie od 1997 do 2000 roku zajmował stanowisko kierownika kontraktu i kierownika rejonu na rynkach zagranicznych w Tunezji i we Włoszech. W latach 2000-2004 pełnił funkcję dyrektora kontraktu Tunel Guadarrama (najdłuższy tunel w Hiszpanii). Od roku 2004 zajmuje stanowisko dyrektora rynku włoskiego.
Ignacio Botella Rodriguez nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Budimeksu SA, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Ignacio Botella Rodriguez nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Joanna Makowiecka jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe w ramach międzynarodowego programu w CMT (University of Antwerp Belgium, Uniwersytet Warszawski, Bergische Universität Wuppertal Germany, Free University of Brussels Belgium) uzyskując dyplom MBA. Karierę zawodową rozpoczęła w 1996 r. w firmie COFINEC Sp. z o.o. pełniąc funkcje w obszarze zarządzania kadrami i rozwoju organizacji. W latach 1999-2002 pracowała na stanowisku dyrektora personalnego w firmie UNIPROM SA – będąc odpowiedzialną za restrukturyzację firmy i prowadzenie procesów zmian organizacyjnych. Od 2003 r. zatrudniona była w Telekomunikacji Polskiej SA na stanowiskach menedżerskich w obszarze HR dla rynku masowego i biznesowego, jak również marketingu produktów i usług. Następnie pełniła funkcję dyrektora Obszaru ds. HR dla Centrum Usług Grupy TP. Od 2008 roku jest związana z Budimeksem SA, gdzie pełni funkcję dyrektora Pionu Zarządzania Kadrami. Od marca 2008 r. jest członkiem zarządu Budimeksu SA.

Joanna Makowiecka nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Budimeksu SA, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Joanna Makowiecka nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Jacek Daniewski ukończył Uniwersytet Warszawski. W 1978 r. został wpisany na listę radców prawnych w Warszawie. W latach 1978-1990 zatrudniony w spółce Polimex-Cekop Sp.z o.o. jako referent ds. handlowych, referent ds. prawnych, a w latach 1983-1990 jako radca prawny. W latach 1987-90 czasowo oddelegowany do pracy w Iraku w charakterze pełnomocnika Polimeksu-Cekop ds. handlowych. Od 1986 r. równolegle zatrudniony w Budimeksie Dromeksie na stanowisku radcy prawnego, w okresie od 1996 roku do dnia przekształceń strukturalnych w grupie kapitałowej Budimex, pełnił funkcję koordynatora zespołu radców prawnych w Budimeksie Dromeksie. W grudniu 2001 r. objął stanowisko radcy prawnego w Budimeksie SA, natomiast w 2002 r. został zastępcą dyrektora pionu prawno-organizacyjnego. W grudniu 2003 r. awansował na stanowisko dyrektora tego pionu, został również członkiem Zarządu Budimeksu Dromeksu SA. Od stycznia 2007 r. dyrektor Pionu Prawno-Organizacyjnego, a od marca 2007 r. również członek Zarządu Budimeksu SA.
Jacek Daniewski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Budimeksu SA, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Jacek Daniewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Henryk Urbański jest absolwentem Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej oraz Handlu Zagranicznego w Wyższej Szkole Nauk Społecznych. Ukończył również Podyplomowe Studia z Zarządzania Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W Budimeksie zatrudniony był w latach 1979-1992, gdzie pełnił funkcję m. in. zastępcy dyrektora biura odpowiedzialnego za rynek bliskowschodni. Od 1993 do 1996 roku był dyrektorem ds. ekspansji w Makro Cash and Carry odpowiedzialnym za rozwój sieci handlowej w Polsce. W latach 1996-1998 w ramach Grupy Metro pełnił funkcję dyrektora rozwoju w firmie Praktiker Polska. Od 1998 r. do 2000 r. był prezesem Zarządu w firmie Ahold Polska Real Estate, a także członkiem Zarządu firmy Ahold Polska odpowiedzialnym za rozwój sieci sklepów firmy w Polsce. W roku 2001 objął stanowisko prezesa Zarządu w Budimeksie Nieruchomości, gdzie rozwija działalność deweloperską, a także prowadzi restrukturyzację w zakresie gospodarki nieruchomościami zgodnie z przyjętą strategią Grupy Budimex.
Henryk Urbański nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Budimeksu SA, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Henryk Urbański nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Marcin Węgłowski ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jeszcze podczas studiów – w 1991 r. – rozpoczął pracę zawodową w Ministerstwie Finansów. W latach 1992-1993 zatrudniony był jako audytor w BDO Binder Sp. z o.o. Od 1993 do 1997 roku pracował w British-American Tobacco Group Poland, początkowo jako kontroler finansowy, następnie jako menedżer projektów finansowych. W latach 1997-1999 pełnił funkcję dyrektora finansowego oraz członka zarządu w Delphi Automotive Systems Poland. Od czerwca 1999 r. do stycznia 2001 r. był szefem finansów i wiceprezesem Zarządu spółki akcyjnej OPTIMUS. Członkiem Zarządu, dyrektorem ds. ekonomiczno-finansowych Budimeksu SA jest od stycznia 2001 r.
Marcin Węgłowski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Budimeksu SA, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Marcin Węgłowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.