Raport bieżący nr 25 / 2015

Raport bieżący nr 25 / 2015 - 28 kwietnia 2015 / 00:00

Lista akcjonariuszy obecnych na ZWZ Budimeksu SA posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ

Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Budimeksu SA, które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2015 r. wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

  1. VALIVALA HOLDINGS B.V. – liczba głosów: 15 078 159; procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ Budimeksu SA w dniu 28.04.2015 r.: 81,41%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 59,06%.
  2. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK – liczba głosów: 1 280 000; procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ Budimeksu SA w dniu 28.04.2015 r.: 6,91%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,01%.
  3. OFE PZU „Złota Jesień” – liczba głosów: 1 000 000; procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ Budimeksu SA w dniu 28.04.2015 r.: 5,40%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 3,92%.