Raport bieżący nr 28 / 2016

Raport bieżący nr 28 / 2016 - 19 kwietnia 2016 / 00:00

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 19 kwietnia 2016 r. Rada Nadzorcza Budimeksu SA wybrała zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu firmę Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa do dokonania przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych Budimeksu SA i Grupy Budimex za okres 6 miesięcy 2016 r. oraz badania sprawozdań finansowych Budimeksu SA wraz ze sprawozdaniem skonsolidowanym Grupy Budimex za rok obrotowy 2016. Wybór audytora nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa zostanie zawarta na okres 1 roku.
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez KRBR po numerem ewidencyjnym 73. Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (wcześniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) dokonywała przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych za okres 6 miesięcy i badań rocznych sprawozdań finansowych Budimeksu SA i Grupy Budimex w latach 2006-2015 oraz świadczyła w tym okresie usługi poświadczające i doradcze na rzecz Budimeksu SA.