Raport bieżący nr 28 / 2019

Raport bieżący nr 28 / 2019 - 29 kwietnia 2019 / 11:02

Kandydatura do Rady Nadzorczej Budimeksu SA

Zarząd Budimex S.A. informuje, iż Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander – Akcjonariusz Budimex S.A. zgłosił kandydaturę Pana Artura Benedykta Gabora na Członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. W załączeniu otrzymany od Akcjonariusza życiorys oraz oświadczenie kandydata.