Raport bieżący nr 28/2023

Raport bieżący nr 28/2023 - 21 kwietnia 2023 / 17:05

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Budimex S.A.‎

Zarząd Budimex S.A. informuje, iż Pan Dariusz Blocher w dniu dzisiejszym złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. ze skutkiem od dnia 27 kwietnia 2023 r. Jako powód złożenia rezygnacji wskazał chęć podjęcia innych wyzwań zawodowych, które mogą kolidować z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Budimex S.A.