Raport bieżący nr 3 / 2021

Raport bieżący nr 3 / 2021 - 13 stycznia 2021 / 17:16

Szacunek skonsolidowanego zysku netto Grupy Budimex za 4 kwartał 2020 roku

Zarząd Budimex S.A. informuje, że szacunkowy skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Budimex za 4 kwartał 2020 roku wyniósł 207 milionów złotych, co stanowi wzrost o 117 milionów złotych (130%) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego.

Grupa odnotowała wzrost rentowności netto zarówno w segmencie deweloperskim jak i w segmencie budowlanym.

Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany poziomu wyniku finansowego netto w danym okresie.