Raport bieżący nr 30 / 2010

Raport bieżący nr 30 / 2010 - 6 kwietnia 2010 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Calyon SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 6 kwietnia 2010 roku otrzymał informację od Banku Calyon SA Oddział w Polsce o podpisaniu aneksu do Umowy Kredytowej, o zawarciu której Budimex SA informował w raporcie bieżącym nr 56/2008 z dnia 13 października 2008 roku oraz w kolejnych raportach: 44/2009 z dn. 8.06.2009; 56/2009 z dn. 24.07.2009; 75/2009 z dn. 1.09.2009 i 2/2010 z dn. 18.01.2010.

Aneks ustala nowy termin ważności Umowy na dzień 30 kwietnia 2010 roku.
Pozostałe warunki Umowy Kredytowej pozostają bez zmian.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.