Raport bieżący nr 30 / 2013

Raport bieżący nr 30 / 2013 - 24 kwietnia 2013 / 00:00

Skład Rady Nadzorczej Budimeksu SA ósmej kadencji

Zarząd Budimeksu SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA zwołane uchwałami nr 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 i 200 z dnia 24 kwietnia 2013 r. powołało do Rady Nadzorczej Budimeksu SA ósmej kadencji następujące osoby:

1. Marzenna Anna Weresa
2. Piotr Kamiński
3. Tomasz Paweł Sielicki
4. Maciej Stańczuk
5. Igor Chalupec
6. Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco
7. Javier Galindo Hernandez
8. Jose Carlos Garrido Lestache
9. Marek Michałowski

Biogramy członków Rady Nadzorczej znajdują się w załączniku.

Biogramy członków Rady Nadzorczej