Raport bieżący nr 30 / 2014

Raport bieżący nr 30 / 2014 - 18 marca 2014 / 00:00

Budowa nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów - wybór oferty Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 18 marca 2014 r. został poinformowany przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA z siedzibą w Bełchatowie o wyborze oferty konsorcjum firm Hitachi Power Europe GmbH i MHPS Europe GmbH (lider konsorcjum z 55,38% udziałów), Budimeksu SA (partner konsorcjum z 22,31% udziałów) oraz Tecnicas Reunidas SA (partner konsorcjum z 22,31% udziałów) jako najkorzystniejszej w przetargu na budowę nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów.

 • Wartość oferty: 3 250 000 000,00 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: data wystawienia przez zamawiającego polecenia rozpoczęcia prac
 • Termin zakończenia robót: nie dłużej niż 56 miesięcy od daty wystawienia przez zamawiającego polecenia rozpoczęcia prac
 • Podstawowy okres gwarancji: 24 miesiące
 • Wydłużony okres gwarancji:
  • 36 miesięcy na konstrukcje budowlane oraz na izolację termiczną i akustyczną budynków i budowli;
  • 48 miesięcy na wykładziny chemoodporne i zabezpieczenia antykorozyjne oraz na zabezpieczenia żaroodporne i ognioodporne elementów konstrukcyjnych budynków i budowli
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: 10% ceny kontraktu netto
  • Płatność: 30 dni
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny kontraktu netto
 • Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę: 25% ceny kontraktu netto
 • Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną. Maksymalna odpowiedzialność stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu lub odpowiedzialności deliktowej nie będzie łącznie większa niż 100% ceny kontraktu.

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.