Raport bieżący nr 30 / 2018

Raport bieżący nr 30 / 2018 - 18 maja 2018 / 13:34

Lista akcjonariuszy obecnych na ZWZ Budimeksu SA posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ

Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Budimeksu SA, które odbyło się w dniu 17 maja 2018 r. wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Budimex S.A. w dniu 17 maja 2018 r.

1. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK, ul. Inflancka 4b, 00-189 WARSZAWA: Liczba głosów: 2 490 000; Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ z 17.05.2018 r.: 11,83 %; Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 9,75 %.

2. NATIONALENEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, ul. Topiel 12, 00-342 WARSZAWA: Liczba głosów: 1 360 000; Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ z 17.05.2018 r.: 6,46 %; Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,33 %.

3. VALIVALA HOLDINGS B.V. KINGSFORDWEG 151, 1043 GR AMSTERDAM, HOLANDIA: Liczba głosów:
14 078 159; Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ z 17.05.2018 r.: 66,87 %; Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 55,14 %.