Raport bieżący nr 30 / 2021

Raport bieżący nr 30 / 2021 - 14 kwietnia 2021 / 17:19

Rekomendacja Zarządu Budimex S.A. w zakresie dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy za 2020 r.

Zarząd Budimeksu S.A. w nawiązaniu do raportu nr 18/2021 z dnia 15 marca 2021 r. informuje, że zdecydował zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w 2021 roku ustalenie dnia dywidendy, tj. dnia ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2020 rok, na dzień 01 czerwca 2021 roku, a terminu wypłaty dywidendy na dzień 18 czerwca 2021 roku. Odpowiedni projekt uchwały zostanie opublikowany w dniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2020 r.