Raport bieżący nr 31 / 2012

Raport bieżący nr 31 / 2012 - 5 czerwca 2012 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Credit Agricole

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 5 czerwca 2012 roku otrzymał od Banku Credit Agricole Corporate & Investment Bank (wcześniej Calyon SA Oddział w Polsce) podpisany aneks do umowy kredytowej, o zawarciu której Budimex informował w raporcie bieżącym nr 56/2008 z dnia 13 października 2008 roku oraz w kolejnych raportach: 44/2009 z dn. 8.06.2009; 56/2009 z dn. 24.07.2009; 75/2009 z dn. 1.09.2009; 2/2010 z dn. 18.01.2010; 30/2010 z dn. 6.04.2010 , 40/2010 z dn. 10.05.2010, 35/2011 z dn. 28.04.2011 i 50/2011 z dn. 07.06.2011.
Aneks ustala nowy termin ważności umowy na dzień 31 sierpnia 2012 roku.
Pozostałe warunki umowy kredytowej pozostają bez zmian.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.