Raport bieżący nr 31 / 2016

Raport bieżący nr 31 / 2016 - 26 kwietnia 2016 / 00:00

Lista akcjonariuszy obecnych na ZWZ Budimeksu SA posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ

Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Budimeksu SA, które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2016 r. wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

  1. VALIVALA HOLDINGS B.V. – liczba głosów: 15 078 159; procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ Budimeksu SA w dniu 26.04.2016 r.: 79,79%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 59,06%.
  2. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK – liczba głosów: 1 720 000; procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ Budimeksu SA w dniu 26.04.2016 r.: 9,10%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 6,74%.
  3. OFE PZU „Złota Jesień” – liczba głosów: 1 070 000; procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ Budimeksu SA w dniu 26.04.2016 r.: 5,66%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,19%.