Raport bieżący nr 31/2024

Raport bieżący nr 31/2024 - 5 kwietnia 2024 / 16:58

„D11 1109 Trutnov – granica państwowa CZ/PL” (D11 1109 TRUTNOV - STÁTNÍ HRANICE ČR/PR) – unieważnienie wyboru oferty Budimex S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2023 z dnia 22 listopada 2023 r., Zarząd Budimeksu S.A. informuje o powzięciu informacji wraz z uzasadnieniem o unieważnieniu czynności, o której mowa w raporcie bieżącym nr 66/2023 z dnia 22 listopada 2023 r.
Budimex S.A. rozważa skorzystanie ze środków ochrony prawnej.