Raport bieżący nr 33/2024

Raport bieżący nr 33/2024 - 9 kwietnia 2024 / 13:24

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 9 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza Budimeksu SA wybrała zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu firmę Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa do dokonania przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych Budimex SA i Grupy Budimex za okres 6 miesięcy 2024, 2025 i 2026 roku oraz badania sprawozdań finansowych Budimex SA wraz ze sprawozdaniem skonsolidowanym Grupy Budimex za lata obrotowe 2024-2026. Wybór audytora nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa zostanie zawarta na okres trzech lat.

Firma Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem ewidencyjnym 130.

Firma Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dokonywała przeglądów sprawozdań finansowych za okresy 6 miesięcy w latach 2017-2023 oraz badania sprawozdań finansowych Budimex SA i wybranych spółek Grupy Budimex wraz ze sprawozdaniem skonsolidowanym Grupy Budimex za lata obrotowe 2017-2023.