Raport bieżący nr 34 / 2015

Raport bieżący nr 34 / 2015 - 2 czerwca 2015 / 00:00

Zmiana sponsora emisji dla akcji Budimeksu SA – zgoda Zarządu KDPW SA

Zarząd Budimeksu S.A. w nawiązaniu do raportu nr 30/2015 z dnia 25 maja 2015 r. informuje, iż dnia 02 czerwca 2015 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął Uchwałę nr 354/15 o rozszerzeniu z dniem 03 czerwca 2015 r. uczestnictwa Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie w depozycie papierów wartościowych o typ sponsor emisji dla akcji Budimex SA oznaczonych kodem PLBUDMX00013, PLBUDMX00021, PLBUDMX00039.

Równocześnie zgodnie z ww. Uchwałą z dniem 03 czerwca 2015 r. ustaje wykonywanie tej funkcji przez KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce w likwidacji dla akcji Budimeksu SA.