Raport bieżący nr 35 / 2013

Raport bieżący nr 35 / 2013 - 7 maja 2013 / 00:00

Kontynuacja budowy autostrady A4 na odcinku węzeł Krzyż - węzeł Dębica Pustynia – nowy kontrakt konsorcjum Heilit+Woerner Sp. z o.o. i Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 07 maja 2013 r. konsorcjum Heilit+Woerner Sp. z o.o. (lider: 50% udziału w konsorcjum) i Budimeksu SA (partner: 50% udziału w konsorcjum) podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie umowę na kontynuację budowy autostrady A4 Tarnów – Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia km 502+796,97 do około 537+550.

 • Wartość kontraktu: 798 001 651,66 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 28 dni od daty podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 18 miesięcy od daty podpisania umowy
 • Okres gwarancji: 10 lat
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto
  • Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto
 • Maksymalna wysokość kar: 20% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto
 • Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.