Raport bieżący nr 35 / 2019

Raport bieżący nr 35 / 2019 - 17 czerwca 2019 / 09:35

Rezygnacja z funkcji członka zarządu Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że w dniu 17 czerwca 2019 r. otrzymał oświadczenie pana Radosława Górskiego o rezygnacji z dniem 18 czerwca 2019 r. z pełnienia funkcji członka zarządu Budimeksu S.A.

Pan Radosław Górski nie podał przyczyn swojej rezygnacji.