Raport bieżący nr 36 / 2020

Raport bieżący nr 36 / 2020 - 17 czerwca 2020 / 10:32

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Budimex S.A.

Zarząd Budimex S.A. informuje, iż Pani Marzenna Anna Weresa – członek Rady Nadzorczej Budimex S.A. złożyła w dniu dzisiejszym ze skutkiem od dnia 18 czerwca 2020 r. rezygnację z uczestnictwa w Radzie.

Pani Marzenna Anna Weresa nie podała przyczyn złożenia rezygnacji.