Raport bieżący nr 37 / 2019

Raport bieżący nr 37 / 2019 - 18 czerwca 2019 / 12:26

Powołanie dotychczasowego członka Zarządu na stanowisko wiceprezesa Zarządu Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że w dniu 18.06.2019 r. Rada Nadzorcza Budimex S.A. na wniosek prezesa Zarządu Budimex S.A. powołała Pana Artura Popko pełniącego dotychczas funkcję członka Zarządu Budimex S.A. (raport bieżący nr 22/2017 z dnia 28 marca 2017 r.), na funkcję wiceprezesa Zarządu Budimex S.A. – Dyrektora Operacyjnego.