Raport bieżący nr 39 / 2020

Raport bieżący nr 39 / 2020 - 18 czerwca 2020 / 16:53

Powołanie członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziesiątej kadencji

Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. w dniu 18 czerwca 2020 r. podjęło Uchwałę nr 390 o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziesiątej kadencji Pana Artura Kucharskiego.

Pan Artur Kucharski posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji niezależnego członka rady nadzorczej, w tym w spółkach publicznych notowanych na warszawskiej GPW.
W ramach pełnienia obowiązków przewodniczył Komitetom Audytu w 4 spółkach giełdowych, w tym w banku oraz uczestniczył w pracach Komitetów Audytu w innych spółkach jako członek Komitetu Audytu. Ponadto ma doświadczenie w pełnieniu funkcji członka komitetów: Ryzyka (bank), Nominacji i Wynagrodzeń oraz Strategii i Rozwoju.
Pan Artur Kucharski z wykształcenia jest inżynierem z 7-letnim doświadczeniem audytorskim, 7-letnim doświadczeniem doradczym i ponad 10-letnim nadzorczym. W 1999 uzyskał dyplom ACCA oraz tytuł MBA w 2011 roku.
Od października 2017 Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek Komitetu Ryzyka w Alior Bank SA.
Od kwietnia 2016 Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu w Asseco South Eastern Europe S.A.
Od lipca 2015 do lipca 2019 Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitetu Strategii w Prime Car Management S.A.
Od października 2011 roku do lipca 2017 roku członek Rady Nadzorczej oraz od marca 2016 Przewodniczący Komitetu Audytu Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. (Grupa Azoty S.A.)
Od sierpnia 2010 roku– Członek Rady Nadzorczej oraz od marca 2016 Przewodniczący Komitetu Audytu w Asseco Poland SA.
Od lipca 2010 do maja 2013 roku członek Rady Nadzorczej w Globe Trade Centre SA
Od lutego 2011 do marca 2012 Członek Rady Nadzorczej w Hydrapres SA.
Od listopada 2011 do grudnia 2012 Członek Rady Nadzorczej w Mostostal Zabrze Holding SA
Od kwietnia 2010 do września 2012 – Kopex SA – Członek Zarządu Dyrektor ds. Strategii odpowiedzialny za Pion HR, Audyt Wewnętrzny i Strategię, a wcześniej Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Dyrektor ds. Rozwoju Struktur, Organizacji i Systemów Kontroli Wewnętrznych.
Od kwietnia 2002 roku do kwietnia 2010 roku – PwC Polska Sp. z o.o., Warszawa, dział: Doradczy, stanowisko: od Starszego Menadżera do Dyrektora
Zakres obowiązków (typy realizowanych projektów):
• Doradztwo strategiczne obejmujące zagadnienia takie jak: analiza rynku, ocena pozycji konkurencyjnej firmy, definiowanie opcji strategicznych, analiza finansowa, wybór opcji optymalnej, planowanie i realizacja wdrożenia.
• Doradztwo operacyjne: restrukturyzacja, optymalizacja kosztów, zmiana organizacji zakupowych, poprawa przepływów gotówkowych, poprawa efektywności wykorzystania kapitału obrotowego, zarządzanie projektami i zarządzanie zmianą.
• Doradztwo w obszarze kontroli i nadzoru w obszarach: ocena i poprawa systemu kontroli wewnętrznych, audyt wewnętrzny, projekty o charakterze dochodzeniowym (forensic), ocena jakości i poprawności funkcjonowania organów statutowych i inne.
Od września 1995 – do marca 2002 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., Warszawa, dział: Badanie sprawozdań finansowych, stanowisko: od Asystenta do Menadżera
Zakres obowiązków:
• Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnych z polską Ustawą o Rachunkowości i/lub Standardami Międzynarodowymi (MSR).
• Doradztwo z zakresu finansów i rachunkowości (ocena kontroli wewnętrznych w tym obszarze, opinie na tematy rachunkowe),
• Projekty związane z transakcjami: (finansowe i operacyjne Due Diligence, badania w ramach IPO, wyceny spółek, badania spełnienia wymogów transakcyjnych).
• Prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu metodyki badania oraz różnych zagadnień finansowo-księgowych.
• W latach od 2002 do 2007, wykładowca MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
• W latach 1996, 1997 i 1998 oddelegowany czasowo do pracy w Pricewaterhouse Rosja (łącznie 1 rok pracy).

Zgodnie z oświadczeniem Pan Artur Kucharski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.