Raport bieżący nr 4 / 2011

Raport bieżący nr 4 / 2011 - 20 stycznia 2011 / 00:00

Podpisanie umowy o wielofunkcyjny limit kredytowy z EFG Eurobank Ergasias SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że 20 stycznia 2011 r. Budimex SA („spółka”) zawarła z EFG Eurobank Ergasias SA Oddział w Polsce („bank”) umowę o wielofunkcyjny limit kredytowy. („umowa”).
Na mocy umowy spółka może w okresie do 30 grudnia 2011 r. zlecać bankowi wystawianie gwarancji bankowych do łącznej kwoty 200.000.000,00 PLN (dwieście milionów złotych). Ustanowione zabezpieczenia w ramach umowy, to oświadczenie spółki o poddaniu się egzekucji bankowej oraz pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych prowadzonych przez bank.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.