Raport bieżący nr 40 / 2020

Raport bieżący nr 40 / 2020 - 19 czerwca 2020 / 12:35

Akcjonariusze obecni na ZWZ Budimeksu SA posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ

Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Budimeksu SA, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2020 r., wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Budimex S.A. z dnia 18 czerwca 2020 r.:

1. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER, ul. Inflancka 4b, 00-189 WARSZAWA: Liczba głosów: 2 552 000; Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ z 18.06.2020 r.: 12,31 %; Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 9,99 %.

2. NATIONALE NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, ul. Topiel 12, 00-342 WARSZAWA: Liczba głosów: 1 618 000; Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ z 18.06.2020 r.: 7,81 %; Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 6,34 %.

3. FERROVIAL AGROMAN INTERNATIONAL SE, KINGSFORDWEG 151, 1043 GR AMSTERDAM, HOLANDIA: Liczba głosów: 14 078 159; Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ z 18.06.2020 r.: 67,92 %; Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 55,14 %.