Raport bieżący nr 41 / 2013

Raport bieżący nr 41 / 2013 - 26 czerwca 2013 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Banco Espirito Santo

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 26 czerwca 2013 r. otrzymał informację od Banco Espirito Santo de Investimento S.A. Oddział w Polsce o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej, przeznaczonej na wystawianie gwarancji bankowych, o zawarciu której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 45/2012 z dnia 2 sierpnia 2012 r.

Na mocy w/w aneksu zwiększono kwotę limitu do wysokości którego spółka może zlecać bankowi wystawianie gwarancji z kwoty 80 000 000 zł (osiemdziesiąt milionów złotych) do kwoty 120 000 000 zł (sto dwadzieścia milionów złotych) oraz przedłużono termin ważności umowy do dnia 20 czerwca 2014 roku.
Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.