Raport bieżący nr 42 / 2012

Raport bieżący nr 42 / 2012 - 25 lipca 2012 / 00:00

Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za I półrocze 2012 roku

W związku z przekazaniem informacji finansowych podmiotowi dominującemu wobec Budimex SA, tj. Grupo Ferrovial SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za I półrocze 2012 roku oraz dane porównywalne za I półrocze 2011 roku.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: 2 883 765 tys. zł w porównaniu do 2 248 888 tys. zł w I półroczu roku 2011.
Zysk z działalności operacyjnej: 101 440 tys. zł w porównaniu do 145 422 tys. zł w I półroczu roku 2011.
Zysk brutto: 103 587 tys. zł w porównaniu do 148 159 tys. zł w I półroczu roku 2011.
Zysk netto: 67 087 tys. zł w porównaniu do 119 790 tys. zł w I półroczu roku 2011.
Ponadto Zarząd Budimeksu SA informuje, że portfel zamówień Grupy Budimex na koniec czerwca 2012 roku wyniósł 6,9 mld zł.
W I półroczu 2012 roku Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. (segment deweloperski) przedsprzedał netto 210 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 243 lokale.
Wartość netto kontraktów budowlanych podpisanych przez Budimex SA w I półroczu 2012 roku wyniosła 921 mln zł.
Pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na koniec czerwca 2012 r. wynosiła 305 mln zł. Na koniec czerwca 2011 r. pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wynosiła 645 mln zł.
W załączonej tabeli znajdują się wyniki segmentów sprawozdawczych za I półrocze 2012 roku oraz porównywalne dane za I półrocze 2011 roku.

Raport biezacy nr 42-Wyniki segmentow za 1H2012 r.