Raport bieżący nr 44 / 2010

Raport bieżący nr 44 / 2010 - 17 maja 2010 / 00:00

Powzięcie informacji o zamiarze zgłoszenia kandydatury na członka Rady Nadzorczej Budimeksu SA siódmej kadencji

Zarząd Budimeksu SA w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA na dzień 19 maja 2010 r. (raport 35/2010 z dnia 22.04.2010 r.) i w związku z porządkiem obrad tego Zgromadzenia obejmującym wybór Rady Nadzorczej siódmej kadencji informuje, iż powziął wiadomość o zamiarze zgłoszenia przez jednego z Akcjonariuszy kandydatury Pana Igora Chalupca na Członka Rady Nadzorczej Budimeksu SA. Życiorys kandydata znajduje się na stronie internetowej Spółki.