Raport bieżący nr 45 / 2011

Raport bieżący nr 45 / 2011 - 27 maja 2011 / 00:00

Sprzedaż akcji Budimeksu przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 27 maja 2011 r. powziął informację o sprzedaży akcji Budimeksu przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA.
Szczegóły dotyczące transakcji:

24 maja 2011 r. podczas sesji giełdowej na GPW w Warszawie sprzedano 3.830 szt. akcji Budimeksu SA po cenie 100,65 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 385.490,84 złotych.