Raport bieżący nr 46 / 2012

Raport bieżący nr 46 / 2012 - 13 sierpnia 2012 / 00:00

Podpisanie przez Budimex SA aneksu do umowy o udzielenie gwarancji kontraktowych z Euler Hermes

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 13 sierpnia 2012 r. Budimex SA podpisał aneks z dnia 18 lipca 2012 roku do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego z dnia 28 sierpnia 2008 roku zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes SA, o której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 65/2009 z dnia 7 sierpnia 2009 roku.

Wartość limitu w ramach umowy wynosi 50.000.000,- złotych.
Na mocy aneksu przedłużono termin do którego spółka może zlecać towarzystwu wystawianie kontraktowych gwarancji ubezpieczeniowych do 31 sierpnia 2013 roku.
Pozostałe warunki Umowy Kredytowej pozostają bez zmian.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.