Raport bieżący nr 47 / 2010

Raport bieżący nr 47 / 2010 - 19 maja 2010 / 00:00

Skład Rady Nadzorczej Budimeksu SA siódmej kadencji

Zarząd Budimeksu SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwałą nr 157 podjętą dnia 19 maja 2010 r. powołało do Rady Nadzorczej Budimeksu SA siódmej kadencji następujące osoby:

1. Pani Marzenna Anna Weresa,
2. Pan Javier Galindo Hernández,
3. Pan José Carlos Garrido – Lestache Rodriguez,
4. Pan Carmelo Rodrigo López,
5. Pan Piotr Kamiński,
6. Pan Marek Michałowski,
7. Pan Tomasz Sielicki,
8. Pan Maciej Stańczuk,
9. Pan Igor Chalupec.

Biogramy członków Rady Nadzorczej:

Marzenna Anna Weresa jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Od 2003 roku doktor habilitowany Nauk Ekonomicznych. Obecnie jest dyrektorem i profesorem Instytutu Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej. W latach 1989 – 1994 była Kierownikiem Biura d/s Handlu Zagranicznego, a od 1991 r. wiceprezesem Zarządu w EDMAR Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej. W latach 1996 – 1997 była Konsultantem w Departamencie Ekonomicznym Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W latach 2001 – 2005 pełniła funkcje wiceprezesa Zarządu, Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Od 2008 roku jest członkiem Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA.

Javier Galindo Hernández inżynier budowlany, absolwent Politechniki Madryckiej, posiada dyplom MBA (Instituto de Empresa), ukończył PADE, Program zarządzania na wysokim szczeblu (IESE) oraz Program rozwoju dla osób na kierowniczych stanowiskach (w Whittemore School of Business & Economics Uniwersytetu New Hampshire USA). W Grupie Ferrovial od 1987 r., początkowo jako dyrektor projektów, następnie kontroler w Dziale Finansów, Planowania oraz Kontroli Grupy. Po fuzji spółek Ferrovial SA i Agroman SA, pełnił funkcję dyrektora finansowego Ferrovial Agroman SA. Jako dyrektor ds. finansów i rozwoju spółki odpowiedzialny był za określanie oraz opracowywanie strategii dla krajowych i międzynarodowych zakupów (najważniejszym był zakup Budimeksu oraz spółki budowlanej Webber w Teksasie, USA).

José Carlos Garrido-Lestache Rodríguez jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Complutense w Madrycie. Od 1983 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Madrycie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu doradztwa prawnego w Instituto de Empresa. W 1981 r. podjął pracę w Grupie Ferrovial, gdzie obecnie pełni funkcję dyrektora Działu Prawnego Ferrovial Agroman SA. Od 25 lat jego kariera zawodowa związana jest z zagadnieniem kontraktów publicznych, w szczególności z realizacją budów.

Carmelo Rodrigo López ukończył Politechnikę Madrycką uzyskując tytuł inżyniera dróg, kanałów i portów. W latach 1977-1978 był głównym inżynierem w Amonsa Nigeria Ltd. oraz S.B. Bakare & Brothers. W listopadzie 1978 r. rozpoczął karierę zawodową w Grupie Ferrovial, zaczynając od stanowiska menedżera projektu, poprzez kierownika regionalnego, głównego menedżera Ferrovial Agroman SA, dyrektora zarządzającego Ferrovial Agroman w Wielkiej Brytanii, aż do stanowiska dyrektora zarządzającego budownictwem na rynkach zagranicznych Ferrovial Agroman SA, które piastuje od kwietnia 2008 roku. Funkcje pełnione poza Budimeksem SA: dyrektor zarządzający budownictwem na rynkach zagranicznych Ferrovial Agroman SA.

Piotr Kamiński jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006-2007 uczestniczył w elitarnym programie dla kadry zarządzającej IESE Business School – Advanced Management Program University of Navarra. Od 1995 r. do 2000 r. był dyrektorem Departamentu Spółek Publicznych i Finansów KPWiG. W latach 1998-2001 był członkiem Komisji Egzaminacyjnej na Doradców Inwestycyjnych. W latach 2000-2003 zajmował stanowisko wiceprezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 2003 r. do 2006 r. członek Zarządu PKO Banku Polskiego SA. W latach 2006-2009 był prezesem Zarządu Banku Pocztowego SA. Od czerwca 2009 r. jest członkiem Komisji Nadzoru Audytowego powołanego przez Ministra Finansów. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej z ramienia Skarbu Państwa w PZU SA.

Marek Michałowski jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Pracę zawodową rozpoczął w Budimeksie w 1978 r. Od roku 1990 członek Zarządu Budimeksu SA i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych. Od kwietnia do listopada 1998 roku prezes zarządu Dromeksu SA. Od listopada 1998 r. do września 2009 r. dyrektor generalny, prezes Zarządu Budimeksu SA. Od października 2009 r. dyrektor generalny Ferrovial Agroman SA na Europę Środkowo – Wschodnią. Członek Rady Głównej BCC. Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Prezes Polskiego Związku Golfa.

Tomasz Sielicki jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (kierunek informatyka). W Sygnity SA (dawniej ComputerLand SA) pracował od powstania firmy w 1991 roku. Od 1992 roku pełnił funkcję prezesa Zarządu, a od czerwca 2005 roku prezydenta Grupy Sygnity. Od czerwca 2007 roku w radzie nadzorczej Sygnity SA. Jest członkiem m.in. Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie oraz Rady Instytutu Spraw Publicznych, Rady Głównej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Rady Fundacji „Wspólna Droga”. Zasiada w radach nadzorczych kilku przedsiębiorstw, m.in. Agora SA. Pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Informatyki i Telekomunikacji. Dwa razy – w roku 1997 oraz 2001 – odebrał w imieniu Signity – nagrodę dla Najlepszej Spółki Giełdowej za wzrost wartości akcji – przyznaną przez gazetę Parkiet. W 2005 r. jako jedyny Polak znalazł się wśród 25 osobowości wyróżnionych w rankingu „Stars of Europe 2005” – europejskiej edycji prestiżowego tygodnika BusinessWeek. W kwietniu 2006 r. uzyskał nagrodę polskiego środowiska teleinformatycznego, przyznaną przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji.

Maciej Stańczuk jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2006-2007 uczestniczył w programie dla kadry zarządzającej IESE Business School – Advanced Management Program University of Navarra. W latach 1990-1993 był członkiem Zarządu, dyrektorem Departamentu Kredytowego oraz głównym ekonomistą Polskiego Banku Rozwoju w Warszawie. W latach 1993-1995 zajmował stanowisko Kierownika Oddziału w Westdeutsche Landesbank w Düsseldorfie. Od 1995 r. jest związany z WestLB Polska. W latach 1997-2000 dyrektor generalny WestLB Polska. Obecnie prezes Zarządu i dyrektor generalny WestLB Polska.

Igor Chalupec Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Makler papierów wartościowych (lic. nr 45). Założyciel i w latach 1991-1995 dyrektor Centralnego Domu Maklerskiego Banku Pekao SA (dawniej CBM Pekao SA). W latach 1994-1995 przewodniczący samorządu domów maklerskich. Od 1995 r. członek, a od 2000 do 2003 roku wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA. W latach 2003-2004 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Autor Agendy Warsaw City 2010 – rządowej strategii rozwoju rynku kapitałowego. Od października 2004 r. do stycznia 2007 r. prezes Zarządu i dyrektor generalny Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN.