Raport bieżący nr 47 / 2011

Raport bieżący nr 47 / 2011 - 27 maja 2011 / 00:00

Odpowiedź Budimeksu SA udzielona Akcjonariuszowi Spółki poza Walnym Zgromadzeniem

Zarząd Budimeksu SA przedstawia treść odpowiedzi udzielonej Akcjonariuszowi Spółki poza Walnym Zgromadzeniem:
Budimex SA informuje, iż wysokość kar umownych zapłaconych przez Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. w 2010 roku związanych z realizacją umów na zakup mieszkań wyniosła 33.611 zł 22 gr.