Raport bieżący nr 48 / 2010

Raport bieżący nr 48 / 2010 - 20 maja 2010 / 00:00

Lista akcjonariuszy obecnych na ZWZ Budimeksu SA posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ

Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Budimeksu SA, które odbyło się w dniu 19 maja 2010 r. wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

  • VALIVALA HOLDINGS B.V. – liczba głosów: 15.078.159; procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 83,79%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 59,06%
  • OFE PZU „Złota Jesień” – liczba głosów: 1.300.000; procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 7,22%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,09%
  • AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK – liczba głosów: 1.000.000; procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 5,55%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 3,92%