Raport bieżący nr 48 / 2016

Raport bieżący nr 48 / 2016 - 12 lipca 2016 / 12:11

Budowa nowej elektrociepłowni w Wilnie - Lot1 - powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 12 lipca 2016 r. konsorcjum w składzie Steinmüller Babcock Environment GmbH (lider konsorcjum z udziałem 39,26%), Budimex SA (partner konsorcjum z udziałem 48,46%) i UAB Kauno dujotiekio statyba (partner konsorcjum z udziałem 12,28%) zostało poinformowane przez Verslo Aptarnavimo Centras UAB, podmiot działający za zamawiającego – JSC „Vilniaus kogeneracine jegaine”, o wyborze oferty konsorcjum na budowę nowej elektrociepłowni w Wilnie – Lot1 – Budowa bloku elektrociepłowni opalanego odpadami (parowy kocioł rusztowy, turbo-generatory parowe dla kotła na odpady oraz kotła opalanego biomasą, system oczyszczania spalin) oraz budowa układów wspomagających elektrociepłowni. Wartość oferty: 178 290 983 EUR netto.
Termin rozpoczęcia robót: max. 9 miesięcy od dnia podpisania kontraktu, po wydaniu przez Zamawiającego polecenia rozpoczęcia prac.
Termin zakończenia robót: 32 miesiące od wydania polecenia rozpoczęcia prac.
Okres gwarancji:
– 24 miesiące – podstawowy okres gwarancji jakości i rękojmi,
– 60 miesięcy – wydłużony okres gwarancji jakości,
– 10 lat – gwarancja jakości na wady ukryte,
– 20 lat – gwarancja jakości dla celowo ukryte wady.
Warunki finansowe:
Zaliczka: 10% wartości kontraktu netto.
Warunki płatności:
– 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego – dla zaliczki,
– 28 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego – dla Przejściowego Świadectwa Płatności,
– 56 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego – dla Ostatecznego Świadectwa Płatności.
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości kontraktu netto.
Maksymalna wysokość kar umownych płaconych przez wykonawcę: 15% wartości kontraktu netto,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość zastrzeżonych kar umownych.
Całkowita odpowiedzialność wykonawcy wobec zamawiającego ograniczona jest do 20% wartości kontraktu netto.
Kontrakt zawarty jest pod prawem litewskim.
Wartość oferty przekracza 1,5% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Budimex za poprzedni rok obrotowy.