Raport bieżący nr 48 / 2017

Raport bieżący nr 48 / 2017 - 27 czerwca 2017 / 15:31

Aneks o przedłużeniu umowy na gwarancje bankowe z Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 27 czerwca br. otrzymał informację od Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (dawniej: Banco Espirito Santo de Investimento S.A. Oddział w Polsce) o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej, przeznaczonej na wystawianie gwarancji bankowych, o zawarciu której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 45/2012 z dnia 2 sierpnia 2012 roku, w komunikacie nr 44/2015 oraz w komunikacie 46/2016.

Na mocy w/w aneksu przedłużono termin ważności umowy do dnia 30 listopada 2017 roku. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

Wartość umowy wynosi 120 000 tys. złotych i przekracza próg 111 446 tys. złotych.