Raport bieżący nr 5 / 2017

Raport bieżący nr 5 / 2017 - 6 lutego 2017 / 14:47

Podpisanie aneksu do umowy na gwarancje bankowe z CaixaBank SA Oddział w Polsce

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 06 lutego 2017 r. otrzymał informację od CaixaBank SA Oddział w Polsce o podpisaniu aneksu do umowy dotyczącej gwarancji bankowych, o której spółka informowała w raportach bieżących nr 102/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r., nr 6/2015 z dnia 11 lutego 2015 r., nr 22/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r., nr 88/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. oraz 75/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.

Na mocy aneksu podwyższono kwotę limitu, do wysokości którego Budimex może zlecać wystawianie gwarancji, do kwoty 280 000 000 zł

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Wartość umowy przekracza próg 102.680 tys. zł