Raport bieżący nr 52 / 2010

Raport bieżący nr 52 / 2010 - 29 czerwca 2010 / 00:00

Umowa pożyczki udzielonej przez Budimex SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 28 czerwca 2010 r. Budimex SA zawarł Umowę pożyczki ze spółką Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. (Budimex SA posiada 100% udziałów Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.). W ramach Umowy Budimex SA jako Pożyczkodawca udzielił spółce Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. pożyczkę w kwocie 61.000.000,- złotych.

Umowa przewiduje iż:

  • spłata pożyczki nastąpi do 31 marca 2011 r.
  • oprocentowanie pożyczki wynosi WIBOR 1M plus marża.

W ramach Umowy nie ustanowiono zabezpieczeń spłaty pożyczki.