Raport bieżący nr 54 / 2021

Raport bieżący nr 54 / 2021 - 21 czerwca 2021 / 16:44

Zawarcie Listu Intencyjnego na Budowę zakładu Frito Lay w Polsce

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 21.06.2021 r. Budimex S.A. zawarł List Intencyjny z Frito Lay
Sp. z o.o. na budowę zakładu Frito Lay w Polsce wraz z instalacjami wewnętrznymi, w tym z robotami elektromechanicznymi oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

Wartość oferty: 343.000.000,00 zł netto.

Zakładany termin rozpoczęcia robót: 01.08.2021 r.

Zakładany termin zakończenia robót: 31.12.2022 r.

Wszelkie warunki uzgodnione pomiędzy Stronami w trakcie przetargu zostaną potwierdzone w umowie, którą Strony planują zawrzeć do 15 lipca 2021 r.

Żadna ze stron nie będzie zobowiązana do sfinalizowania transakcji przewidzianej Listem Intencyjnym, chyba że strony osiągną porozumienie. List Intencyjny traci ważność z chwilą zawarcia umowy.

Wartość oferty uzgodnionej w Liście Intencyjnym przekracza próg 167.645 tys. zł netto.